progressive pedagogy

progressive pedagogy
progresyvioji pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis JAV XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios pedagogų bandymai sukurti pažangią bei modernią ugdymo sistemą. Ankstyvieji progresyvistai, susižavėję vaiko aktyvios ir laisvos prigimties, geresnės visuomenės kūrimo idėjomis, jau XIX a. pabaigoje pertvarkė mokyklą, kurioje nebuvo klasių, pamokų tvarkos, vadovėlių. Mokytojas tapo konsultantu, o spontaniški mokinių interesai – mokymo proceso organizaciniu veiksniu. Tiktai 1918–1919 m. žiemą susirinkę Vašingtone progresyvistai įkūrė Progresyviojo švietimo asociaciją ir paskelbė tokius ugdymo principus: 1) pažangus ugdymas turi užtikrinti vaiko laisvę, kad jis galėtų save išreikšti ir veikdamas ugdytis iniciatyvumą, kūrybingumą; 2) mokant reikia atsižvelgti į vaiko interesus; 3) mokytojas turi būti ne užduočių skyrėjas, bet vaiko tiriamosios veiklos vadovas; 4) siekiant tenkinti vaiko poreikius turi bendradarbiauti mokykla ir šeima; 5) turi būti vertinamas vaiko protinis, fizinis, socialinis ir dorovinis pažangumas; 6) progresyvioji mokykla turi būti ugdymo inovacijų ir praktikos laboratorija. Jau Dž. Diujis, anksčiau prisidėjęs prie progresyvistų sąjūdžio, knygoje „Patirtis ir ugdymas“ kritikavo jų principus ir veiklos praktiką. Jis rašė, kad progresyvistai, atmesdami senosios, tradicinės, mokyklos patirtį, pernelyg gilinasi į dabartį, neturi savo filosofijos, remiasi vien savo patirtimi skatindami vaikus savarankiškai veikti. Kai neturima aiškaus tikslo ir turinio, nuosekliai negausinama mokinių patirtis, aktyvumas neturi prasmės. Todėl negalima remtis tiktai vaiko interesais, nors jie ir labai aktyvintų mokymąsi. Interesai esą tik mokymosi pradžia, o ne pabaiga. Aktyvumas turįs būti tikslingas, nukreiptas į socialinių ir intelektualinių problemų sprendimą – tik tada mokiniai bręsta. Tačiau progresyvistams buvo svarbus tik vaiko individualybės pažinimas ir aktyvumo skatinimas, jie nesigilino į aplinkos vaidmenį, mokinių ir aplinkos sąveiką – tikrosios pažangos veiksnį. Dž. Diujis perspėjo, kad nebūtų romantizuojama vaiko prigimtis. Vaikų instinktus reikią valdyti, impulsus švelninti, ugdyti socialinį intelektą. kilmė lot. progressivus atitikmenys: angl. progressive pedagogy vok. Pädagogik des Progressivismus rus. прогресивная педагогика

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Progressive education — Educational progressivism is the belief that education must be based on the principle that humans are social animals who learn best in real life activities with other people. Progressivists claimed to rely on the best available scientific… …   Wikipedia

  • pedagogy — The science or art of teaching. Some sociologists of education use the term ‘pedagogical practices’ with reference to the methods and principles that inform educational techniques, and make a distinction between the expressed pedagogy (which the… …   Dictionary of sociology

  • Vocal pedagogy — Vocal pedagogy, or voice pedagogy, is the study of the teaching of singing. Vocal pedagogists are people who study the teaching of singing. To some extent all voice teachers are vocal pedagogists because vocal pedagogy informs them about not only …   Wikipedia

  • International Journal of Progressive Education — The International Journal of Progressive Education (IJPE) (ISSN 1554 5210) is a peer reviewed interactive journal which is published three times a year in February, June, and October. It is sponsored by the International Association of Educators… …   Wikipedia

  • Pädagogik des Progressivismus — progresyvioji pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis JAV XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios pedagogų bandymai sukurti pažangią bei modernią ugdymo sistemą. Ankstyvieji progresyvistai, susižavėję vaiko aktyvios ir laisvos prigimties,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • progresyvioji pedagogika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis JAV XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios pedagogų bandymai sukurti pažangią bei modernią ugdymo sistemą. Ankstyvieji progresyvistai, susižavėję vaiko aktyvios ir laisvos prigimties, geresnės visuomenės kūrimo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • прогресивная педагогика — progresyvioji pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis JAV XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios pedagogų bandymai sukurti pažangią bei modernią ugdymo sistemą. Ankstyvieji progresyvistai, susižavėję vaiko aktyvios ir laisvos prigimties,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • education — /ej oo kay sheuhn/, n. 1. the act or process of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers of reasoning and judgment, and generally of preparing oneself or others intellectually for mature life. 2. the act or process of… …   Universalium

  • teacher education — Introduction       any of the formal programs that have been established for the preparation of teachers (higher education) at the elementary and secondary school levels.       While arrangements of one kind or another for the education of the… …   Universalium

  • EDUCATION, JEWISH — This entry is arranged according to the following outline. Bibliography at the end of a section is indicated by (†). in the biblical period the nature of the sources historical survey the patriarchal period and the settlement the kingdom the… …   Encyclopedia of Judaism

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”